Loadder

Nâng hạ hàng hoá

Nâng hạ hàng hoá

Nâng hạ hàng hoá

Nâng hạ hàng hoá

Nâng hạ hàng hoá
Nâng hạ hàng hoá
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIẾN CƯỜNG

Nâng hạ hàng hoá

Nâng hạ hàng hoá
Nâng hạ hàng hoá:

Địa chỉ:

Thông tin:

Nâng hạ hàng hoá
Nâng hạ hàng hoá:

Địa chỉ:

Thông tin:

Nâng hạ hàng hoá
Nâng hạ hàng hoá:

Địa chỉ:

Thông tin:

Nâng hạ hàng hoá
Nâng hạ hàng hoá: Cẩu dầm cẩu trục 120T

Địa chỉ: Cảng Lotus - Quận 7

Thông tin: Cẩu dầm cẩu trục 120T dài 37m từ tàu sang xà lang - Thiết Bị: Liebherr-LTM 1450 & Demag AC665

Nâng hạ hàng hoá
Nâng hạ hàng hoá: Cẩu máy biến thế 140T

Địa chỉ:

Thông tin: Cẩu máy biến thế 150T từ tàu sang xà lang - Thiết bị: Demag AC1300J & Demag AC 665 & Liebherr LTM-1225

Nâng hạ hàng hoá
Nâng hạ hàng hoá: Cẩu máy biến thế 140T

Địa chỉ:

Thông tin: