Loadder

Lắp đặt công trình công nghiệp

Lắp đặt công trình công nghiệp
Lắp đặt công trình công nghiệp: Lắp Đặt Bồn Reator 35T Hyosung Advance Material

Địa chỉ: Hyosung Advance Material KCN Tam Thăng - Quảng Nam

Thông tin: Lắp đặt bồn Reactor nặng 35T cao 22m ở cao độ 41m và bán kính 25m

Lắp đặt công trình công nghiệp
Lắp đặt công trình công nghiệp: Lắp Đặt Bồn Reator 35T Hyosung Advance Material

Địa chỉ: Hyosung Advance Material KCN Tam Thăng - Quảng Nam

Thông tin: Lắp đặt bồn Reactor nặng 35T cao 22m ở cao độ 41m và bán kính 25m

Lắp đặt công trình công nghiệp
Lắp đặt công trình công nghiệp: Lắp Đặt Bồn Reator 35T Hyosung Advance Material

Địa chỉ: Hyosung Advance Material KCN Tam Thăng - Quảng Nam

Thông tin: Lắp đặt bồn Reactor nặng 35T cao 22m ở cao độ 41m và bán kính 25m

Lắp đặt công trình công nghiệp
Lắp đặt công trình công nghiệp:

Địa chỉ:

Thông tin: